Behandling med immunterapi har ført til et paradigmeskifte innen kreftbehandlingen for flere typer kreft.

Se introduksjon til webinar serien "Bivirkninger ved immunterapi - diagnostisering og behandling" ved Terje Skraastad; overlege ved lungeavdelingen på Sørlandet sykehus.

 

 

Immunterapi tolereres vanligvis godt, men har potensielt bivirkninger, som i noen tilfeller kan bli alvorlige og dermed kreve rask diagnostisering og behandling. Det er derfor viktig å ha god innsikt i hvilke bivirkninger som kan oppstå i de ulike organsystemene samt diagnostisering og behandling av disse.

Roche har i samarbeid med programkomite og fagmiljø på ulike sykehus utarbeidet flere webinar moduler som alle har en varighet på ca.15 minutter. Du vil her få en gjennomgang på diagnostisering og behandling av bivirkninger som kan oppstå ved immunterapi for de ulike organsystemene som kan påvirkes.

Oversikt over moduler i webinarserien

 

 

 

 M-NO-00000328