Behandling med immunterapi har ført til et paradigmeskifte innen kreftbehandlingen for flere typer kreft.

Se introduksjon til webinar serien "Bivirkninger ved immunterapi - diagnostisering og behandling" ved Terje Skraastad; overlege ved lungeavdelingen på Sørlandet sykehus.

 

 

Immunterapi tolereres vanligvis godt, men har potensielt bivirkninger, som i noen tilfeller kan bli alvorlige og dermed kreve rask diagnostisering og behandling. Det er derfor viktig å ha god innsikt i hvilke bivirkninger som kan oppstå i de ulike organsystemene samt diagnostisering og behandling av disse.

Roche har i samarbeid med programkomite og fagmiljø på ulike sykehus utarbeidet flere webinar moduler som alle har en varighet på ca.15 minutter. Du vil her få en gjennomgang på diagnostisering og behandling av bivirkninger som kan oppstå ved immunterapi for de ulike organsystemene som kan påvirkes.

Oversikt over moduler i webinarserien

Mer faglig påfyll: Portal for lungekreft og NGS-diagnostikk

Lungekreft og NGS-basert diagnostikk

Her finner du et utvalg av webinarer, videoer og lenker til handlingsprogram og guidelines som vi tenker er relevante for helsepersonell som søker faglig oppdatering eller ønsker å sette seg inn i et nytt fagfelt. Materialet fokuserer på lungekreft og next generation sequencing (NGS)-basert diagnostikk, inkludert utvidet genpanelanalyse (comprehensive genomic profiling, CGP) og liquid biopsy.

 

 

 

 M-NO-00000328