Medisinske spørsmål

 


Rapportering av bivirkninger

pharma.norge@roche.com
Mobil: 970 25 922
 


 


Medisinsk informasjon

E-post: pharma.norge@roche.com
Telefon: 22 78 90 00

(telefontid: 09:30-11:30 / 13:00-15:00)

Vi gjør oppmerksomme på at Roche ikke kan gi råd om medisinsk behandling av enkeltpersoner. Behandlende lege er ansvarlig for alle beslutninger knyttet til forskrivning av medikamenter og medisinsk behandling av pasienten.

Roche Norge AS

Besøksadresse: Brynsengfaret 6 B, 0667 Oslo
Postadresse: Postboks 6610 Etterstad, 0607 Oslo


 


Informasjon om RocheHelse

Spørsmål om registrering, innlogging eller nyhetsbrev 

norway.webmaster@roche.com