Roche Legemidler - oversikt

 

 

Onkologi

Hematologi

 

På Roche.no finner du liste over medisiner fra Roche som selges i Norge. Alle preparatene linker videre til Felleskatalogen for mer informasjon.

 

 

▼Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning til RELIS via skjema.