Om OCREVUS

OCREVUS er et rekombinant humanisert anti-CD20 monoklonalt antistoff som er produsert i ovarieceller fra kinesisk hamster ved hjelp av rekombinant DNA-teknologi (1).

OCREVUS kan benyttes i behandling av multippel sklerose (MS) for godkjente indikasjoner, som er relapserende MS (RMS) og atakkvis MS (PPMS) (2).

Refusjonsstatus

OCREVUS har ikke refusjon for bruk på offentlige norske sykehus.

 

Indikasjoner (2)

 

 • Relapserende multippel sklerose (RMS)
  OCREVUS er indisert til behandling av voksne pasienter med relapserende former for multippel sklerose (RMS) med aktiv sykdom definert ved kliniske eller bildediagnostiske funn.

  Indikasjon for RMS er basert på data fra fase III-studiene OPERA 1 og 2, som ble publisert i New England Journal of Medicine i 2017 (3).  

 

 • Primær progressiv multippel sklerose (PPMS)
  OCREVUS er indisert til behandling av voksne pasienter med tidlig primær progressiv multippel sklerose (PPMS) med hensyn til sykdomsvarighet og grad av funksjonssvikt, og bildediagnostiske funn som er karakteristiske for inflammatorisk aktivitet.

  Indikasjonen for PPMS er basert på data fra fase III-studien ORATORIO, som ble publisert i New England Journal of Medicine i 2017 (4).

Relatert innhold

 

▼Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning til RELIS via skjema.

 

Referanser:

 1. SPC for OCREVUS (ocrelizumab) datert 20.6.2019, seksjon 2
 2. SPC for OCREVUS (ocrelizumab) datert 20.6.2019, seksjon 4.1
 3. Hauser SL, Bar-Or A, Comi G et al. Ocrelizumab versus interferon β-1a in relapsing multiple sclerosis N Engl J Med 2017;376:221-34
 4. Montalban X, Hauser SL, Kappos L et al. Ocrelizumab versus placebo in primary progressive multiple sclerosis. N Engl J Med. 2017;376(3):209-220

NO/OCRE/1910/0016
NO/OCRE/1910/0016a