▼Cotellic (kobimetinib) i kombinasjon med Zelboraf (vemurafenib)

 


Anbud & indikasjon

▼Cotellic (kobimetinib) i kombinasjon med Zelboraf (vemurafenib) er anbudsvinner i perioden 1.april 2019-31.03.2020 for BRAF positive metastatiske melanompasienter som skal behandles med BRAF og MEK-hemmere. (1)
 


Indikasjon for Cotellic:

Cotellic (kobimetinib) er indisert til bruk i kombinasjon med Zelboraf (vemurafenib) til behandling av voksne pasienter med inoperabelt eller metastaserende melanom med en BRAF-V600 mutasjon. (2)

Kombinasjonen fikk regulatorisk godkjennelse november 2015 da Cotellic fikk norsk markedsføringstillatelse, og er for første gang anbudsvinner.
 

Effekt

Kombinasjonen Cotellic og Zelboraf for ovennevte indikasjon er undersøkt i coBRIM (GO2814) studien.

Studiedesign (3):


Resultater på OS (4):

 

▼Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning til RELIS via skjema.

 

Cotellic: Link til SPC | Link til Felleskatalogen    Zelboraf: Link til SPC  | Link til Felleskatalogen   

 

Referanser:

  1. LIS anbefalinger for onkologiske og kolonistimulerende legemidler
    01.04.2019-31.03.2020, lesedato 13.03.2019
  2. Preparatomtale (SPC) for Cotellic (09.08.2018), avsnitt 4.1
  3. Larkin J, Ascierto PA, Drèno B, et al. Combined Vemurafenib and Cobimetinib in BRAF-Mutated Melanoma. N Engl J Med 2014;371(20):1867–76
  4. Dreno B, et al Efficacy and safety of cobimetinib (C) combined with vemurafenib (V) in patients (pts) with BRAFV600 mutation–positive metastatic melanoma: analysis from the 4-year extended follow-up of the phase 3 coBRIM study. Journal of Clinical Oncology 2018 36:15, 9522-9522
  5. Preparatomtale (SPC) for Cotellic (09.08.2018), avsnitt 4.2
  6. Preparatomtale (SPC) for Zelboraf (14.08.2018), avsnitt 4.2
  7. Preparatomtale (SPC) for Cotellic (09.08.2018), avsnitt 4.4
  8. Preparatomtale (SPC) for Zelboraf (14.08.2018), avsnitt 4.4 og 4.8

 

NO/COTE/1903/0003(1)