Om Kadcyla

Kadcyla er et antistoff-legemiddelkonjugatet (ADC) for behandling av HER2-positiv metastatisk brystkreft (1)   

Antistoff-legemiddelkonjugatet består av Herceptin (trastuzumab) + emtansin, som er cellegift: maytansinoidderivat, forkortet til DM1. (2)

Lenkingen av DM1 til trastuzumab tilfører cellegiften selektivitet ovenfor tumorceller med HER2-overuttrykk. Dermed øker intracellulær transport av DM1 direkte til maligne celler og begrenser systemisk eksponering av cellegiften. Når Kadcyla binder seg til HER2 via trastuzumab antistoffet, skjer en reseptormediert internalisering av legemiddelet i cellen. Deretter skjer en degradering som frigjør DM1 og forårsaker celledød. Trastuzumab-komponenten i Kadcyla har samme virkningsmekanisme som trastuzumab.  (2) 

Referanser

  1. Preparatomtale (SPC) for Kadcyla (trastuzumabemtansin) datert 17.9.2018, seksjon 4.1
  2. Preparatomtale (SPC) for Kadcyla (trastuzumabemtansin) datert 17.9.2018, seksjon 5.1 

NO/KAD/1904/0007(b)