Om PERJETA

PERJETA (pertuzumab) er et humanisert antistoff til behandling av HER2-positive voksne brystkreftpasienter.

 

Tidlig brystkreft

Perjeta er indisert til bruk i kombinasjon med Herceptin (trastuzumab) og kjemoterapi ved

  • neoadjuvant behandling av voksne pasienter med HER2-positiv, lokalavansert, inflammatorisk eller tidlig stadium brystkreft med høy risiko for tilbakefall
  • adjuvant behandling av voksne pasienter med HER2-positiv tidlig brystkreft med høy risiko for tilbakefall

Metastatisk brystkreft

Perjeta er indisert til bruk i kombinasjon med Herceptin (trastuzumab) og docetaksel hos voksne pasienter med HER2-positiv metastatisk eller lokalt tilbakevendende inoperabel brystkreft, som tidligere ikke har fått HER2-rettet behandling eller kjemoterapi for metastatisk sykdom.
 

Refusjonsstatus

Beslutningsforum har behandlet nevnte indikasjon og vedtatt følgende:
Tidlig brystkreft:
- neoadjuvant behandling: kan innføres.
- adjuvant behandling: kan innføres, begrenset til pasienter med lymfeknutepositiv brystkreft.

Metastatisk brystkreft: kan innføres.

 

Referanser:

  1. Preparatomtale (SPC) PERJETA, datert 28.3.2019, avsnitt 4.1

NO/PERJ/1908/0004