Om RoActemra

RoActemra (tocilizumab) er et biologisk legemiddel godkjent til behandling av (1):

RoACTEMRA 20 mg/ml konsentrat til infusjonsvæske

 • moderat til alvorlig, aktiv revmatoid artritt (RA) hos voksne pasienter
 • aktiv systemisk juvenil idiopatisk artritt (sJIA) hos pasienter fra 2 år
 • aktiv polyartikulær juvenil idiopatisk artritt (pJIA) hos pasienter fra 2 år
   

RoACTEMRA 162 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte

 • moderat til alvorlig, aktiv revmatoid artritt (RA) hos voksne pasienter
 • aktiv polyartikulær juvenil idiopatisk artritt (pJIA) hos pasienter fra 2 år
 • behandling av kjempecelle arteritt (GCA) hos voksne pasienter

RoACTEMRA 162 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn

 • moderat til alvorlig, aktiv revmatoid artritt (RA) hos voksne pasienter
 • behandling av kjempecelle arteritt (GCA) hos voksne pasienter

 

RA, sJIA & pJIA

Hos pasienter med RA kan RoACTEMRA gis som monoterapi ved intoleranse overfor metotreksat eller hvor fortsatt behandling med metotreksat ikke anses som egnet. Målt med røntgen, har RoACTEMRA vist å redusere raten av leddskadeprogresjon og å forbedre fysisk funksjon når det er gitt i kombinasjon med metotreksat.

RoACTEMRA er indisert til behandling av sJIA hos pasienter i alderen 2 år og eldre, som ikke har respondert adekvat på tidligere behandling med NSAIDs og systemiske kortikosteroider. RoACTEMRA kan brukes som monoterapi ved intoleranse overfor metotreksat eller når behandling med metotreksat ikke er egnet eller i kombinasjon med metotreksat.
RoACTEMRA i kombinasjon med metotreksat er indisert til behandling av pJIA hos pasienter i alderen 2 år og eldre, som ikke har respondert adekvat på tidligere behandling med metotreksat. RoACTEMRA kan gis som monoterapi i tilfeller ved intoleranse overfor metotreksat eller når videre behandling med metotreksat ikke er egnet.

GCA

RoACTEMRA er indisert til behandling av GCA hos voksne pasienter. RoACTEMRA kan brukes alene etter seponering av glukokortikoider.  

Referanser:

 1. RoACTEMRA SPC, avsnitt 4.1, s.2-3, 4.1, s.32, 4.1, s. 63, sist oppdatert 15.01.2019
 
NO/RA/1607/0004a(2)