Studieoversikt

Her er oversikt over alle våre kliniske studier i Norge.
Siden er tilgjengelig når du er logget inn.

Les mer

Utprøver-initierte studier

Utprøver-initierte kliniske studier kan spille en nøkkelrolle i å svare på viktige medisinske og vitenskapelige spørsmål om Roche-produkter og deres relaterte terapeutiske områder.

Les mer

Drawn to Science: Clinical trials

Informasjonsvideo fra Roche om Kliniske studier

NO/PIPE/1703/0002
NO/PIPE/1703/0002a(1)