Utprøver-initierte studier

Utprøver-initierte kliniske studier kan spille en nøkkelrolle i å svare på viktige medisinske og vitenskapelige spørsmål om Roche-produkter og deres relaterte terapeutiske områder.

Les mer

NO/PIPE/1703/0002
NO/PIPE/1703/0002a(1)