Nyheter

26-32 av 32 resultater

Revmatologi

Pasientdialog del 2

For å nå frem til pasienten med budskapet, anbefaler professor Pål Gulbrandsen at leger og sykepleiere følger den internasjonale modellen for pasientdialog...

Les mer
Revmatologi

Artikkelserie om MTX-adherence

I første del av denne artikkelserien om MTX-adherence presenterer vi en kohort studie der nær halvparten av danske RA-pasienter avslutter MTX-behandlingen. Avdelingsoverlege Glenn Haugeberg fra Martina Hansen Hospital og Professor Till Uhlig fra Diakonhjemmet Sykehus intervjues om studien og situasjonen i Norge.

Les mer

26-32 av 32 resultater


▼Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Dette gjøres via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/meldeskjema.