Selection

Det finnes ikke tilgjengelig materiell

▼Tecentriq: Blærebrosjyre

Første godkjente immunterapi med PD-L1 hemmer ved urotelialt karsinom. NO/TCNB /1808/0011.

Last ned 1 MB

▼Tecentriq: Lungebrosjyre

Er godkjent i beslutningsforum og anbudsvinner, for pasienter med ikke-småcellet lungekreft med positiv PD-L1 utrykk etter tidligere kjemoterapi. NO/TCNL/1710/0002(1)

Last ned 2 MB

Ønsker du tilsendt brosjyrer i papirformat?

Bestill her (kun for registrerte medlemmer)

 

▼Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning til RELIS via skjema.

 

Ønsker du tilsendt brosjyrer i papirformat?

Bestill her (kun for registrerte medlemmer)