Om Herceptin

Herceptin (trastuzumab) er et humanisert monoklonalt antistoff for behandling av voksne pasienter med HER2 positiv brystkreft ved tidlig eller metastatisk stadium og metastatisk ventrikkelkreft (1,2).

Brystkreft

Herceptin er godkjent til behandling av voksne pasienter med HER2-positiv brystkreft både i tidlig stadium og ved spredning til andre organer (2).

Metastatisk ventrikkelkreft

Herceptin er godkjent til behandling av voksne pasienter med HER2 positiv kreft i magesekken som har spredning til andre organer, og som tidligere ikke har fått behandling for sin metastatiske sykdom (2).

Herceptin for behandling av metastatisk ventrikkelkreft er kun godkjent gitt som intravenøs infusjon (3).

 

Referanser

  1. Preparatomtale Herceptin (SPC) datert 30.10.2017, avsnitt 2.0. s. 2
  2. Preparatomtale Herceptin (SPC) datert 30.10.2017, avsnitt 4.1. s. 2-3
  3. Preparatomtale Herceptin (SPC) datert 30.10.2017, avsnitt 4.1. s. 33-34

 

NO/HERC/1509/0006(3)