Om PERJETA

PERJETA (pertuzumab) er et humanisert antistoff til behandling av HER2-positive voksne brystkreftpasienter.

 

Neoadjuvant behandling 

PERJETA (pertuzumab) er godkjent til bruk i kombinasjon med Herceptin og kjemoterapi ved neoadjuvant behandling av voksne pasienter med HER2-positiv, lokalavansert, inflammatorisk eller tidlig stadium brystkreft med høy risiko for tilbakefall (1).

Metastatisk brystkreft

PERJETA (pertuzumab) er godkjent til bruk i kombinasjon med Herceptin og docetaksel for voksne pasienter med HER2-positiv metastatisk eller lokalt tilbakevendende inoperabel brystkreft, som tidligere ikke har fått HER2-rettet behandling eller kjemoterapi for sin metastatiske sykdom (1).

Referanser:

  1. Preparatomtale (SPC) PERJETA, datert 08.12.2017, avsnitt 4.1 s.2

NO/PERJ/1712/0005