Om Zelboraf

Indikasjon

Zelboraf® (vemurafenib) er indisert som monoterapi for voksne pasienter med BRAF V600 mutasjonspositiv inoperabel eller metastaserende melanom.

Behandling med Zelboraf bør igangsettes og overvåkes av kvalifisert lege med erfaring i bruk av legemidler mot kreft.

Før behandling med Zelboraf igangsettes, må BRAF V600 mutasjon i tumorvevet være bekreftet med en validert test.

Virkningsmekanisme

Zelboraf® (vemurafenib) er en hemmer av muterte former av BRAF-serin-treonin-kinase. Mutasjoner i BRAF-genet som erstatter valin i posisjon 600 fører til konstitutivt aktiverte BRAF-proteiner, som kan forårsake celleproliferasjon i fravær av vekstfaktorer som vanligvis er nødvendige for proliferasjon.

Prekliniske data fra biokjemiske analyser viste at vemurafenib kan ha kraftig hemmende virkning på BRAF-kinaser med aktiverende mutasjoner i kodon 600.

 

Referanser

  1. SPC Zelboraf, 18.05.2017 (seksjon 4.1/4.2 side 2 & seksjon 5.1 side 14)

 

NO/ZELB/1702/0001(1)