Om MabThera

MabThera (rituximab) er et biologisk fremstilt legemiddel som er godkjent til behandling av (1):

 

 
MabThera er et kimært mus/humant monoklonalt antistoff fremstilt ved hjelp av genteknologi, som består av et glykosylert immunglobulin med humane IgG1 konstante regioner og murine lett-kjede og tung-kjede variable regionsekvenser. Antistoffet er produsert fra en mammalsk cellesuspensjonskultur (ovarieceller fra kinesisk hamster) og renset ved affinitetskromatografi og ionebytte, inkludert spesifikk viral inaktivering og fjerneprosedyrer (2).
 

Referanser

  1. MabThera SPC, avsnitt 4.1, 2-3, sist oppdatert 06.06.2017
  2. MabThera SPC, avsnitt 2, 2, sist oppdatert 06.06.2017
 

NO/RA/1607/0004h(1)