Om RoActemra

RoACTEMRA (tocilizumab) er et biologisk legemiddel godkjent til behandling av (1):

  • moderat til alvorlig, aktiv revmatoid artritt (RA) hos voksne pasienter
  • aktiv systemisk juvenil idiopatisk artritt (sJIA) hos pasienter fra 2 år
  • aktiv polyartikulær juvenil idiopatisk artritt (pJIA) hos pasienter fra 2 år
 

RoACTEMRA kan brukes som monoterapi (ved intoleranse overfor metotreksat (MTX) eller når behandling med metotreksat ikke er egnet) eller i kombinasjon med metotreksat.


Målt med røntgen, har RoACTEMRA vist å redusere raten av leddskadeprogresjon og å forbedre fysisk funksjon når det er gitt i kombinasjon med metotreksat.

 

Referanser:

  1. RoACTEMRA SPC, avsnitt 4.1, 2-3, sist oppdatert 24.05.2017

 
NO/RA/1607/0004a(1)