Nyheter

1-19 av 19 resultater

Lungekreft

Beslutningsforum sier ja til Tecentriq

Beslutningsforum sier ja til to nye indikasjoner med Tecentriq innenfor lungekreft: - førstelinjebehandling av utbredt småcellet lungekreft (ES-SCLC) (1) - førstelinjebehandling av metastatisk ikke-småcellet lungekreft (NSCLC, ved PD-L1 uttrykk ≥ 50 % ) (2)

Les mer
Blærekreft | Brystkreft | Immunterapi | Lungekreft

Tecentriq fortsatt anbudsvinner

Tecentriq fortsatt anbudsvinner etter resultater fra konkurransen LIS2131 PD1/PD-L1-hemmere og legemidler som brukes i kombinasjon med disse...

Les mer

NevroNytt2021

Årets NevroNytt gikk av stabelen 27. januar med over 200 deltakere...

Les mer
Brystkreft | Hudkreft | Lungekreft | Tarmkreft

Webinar om ESMO NGS guidelines

Nylig publiserte EMSO Precision Medicine Working Group nye anbefalinger for neste generasjon sekvenseringsteknologi (NGS)-basert diagnostikk for pasienter med metastatisk cancer...

Les mer
Lungekreft

World Conference on Lung Cancer

Roche vil være tilstede på WCLC og presentere en rekke data innenfor lungekreft. Delta digitalt på årets WCLC du også!

Les mer
GCA LIVE 2020
Revmatologi

EULAR 2020

Nå kan du se Roche satellitt symposium om kjempecellearteritt (GCA) fra EULAR 2020...

Les mer

1-19 av 19 resultater

Se opptak av tidligere webinarer


▼Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Dette gjøres via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/meldeskjema.