Nyheter

1-18 av 18 resultater

Revmatologi

Webinar: GCA LIVE 2020

Live webinar om pasientbehandling av GCA med professor John Stone og professor Justin Mason...

Les mer
Lungekreft

Beslutningsforum sier nei

Beslutningsforum sier nei til første godkjente kombinasjonsbehandling med immunterapi til EGFR/ALK-positive lungekreftpasienter...

Les mer

1-18 av 18 resultater


▼Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Dette gjøres via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/meldeskjema.