Nyheter

1-25 av 29 resultater

Idiopatisk lungefibrose

World Conference on Lung Cancer

Roche vil være tilstede på WCLC og presentere en rekke data innenfor lungekreft. Delta digitalt på årets WCLC du også!

Les mer
polivy
Hematologi

POLIVY - nå tilgjengelig i Norge

POLIVY, i kombinasjon med bendamustin og rituksimab, er indisert for behandling av voksne pasienter med residivert/-refraktært diffust storcellet B-celle lymfom...

Les mer
GCA LIVE 2020
Revmatologi

EULAR 2020

Nå kan du se Roche satellitt symposium om kjempecellearteritt (GCA) fra EULAR 2020...

Les mer
Blærekreft | Brystkreft | Idiopatisk lungefibrose

Digital ESMO (science weekend)

Roche er tilstede og sponser plattformen “BrainDate” for å bidra til en digital faglig diskusjon på tvers av landegrenser...

Les mer
Alecensa
Lungekreft

ASCO 2020

6 av 10 lungekreft pasienter på Alecensa behandling lever etter 5 år...

Les mer
GCA LIVE 2020
Revmatologi

Webinar: GCA LIVE 2020

Live webinar om pasientbehandling av GCA med professor John Stone og professor Justin Mason...

Les mer

1-25 av 29 resultater

Kommende webinarer

Se opptak av tidligere webinarer


▼Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Dette gjøres via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/meldeskjema.