Nyheter

1-25 av 31 resultater

GCA LIVE 2020
Revmatologi

EULAR 2020

Nå kan du se Roche satellitt symposium om kjempecellearteritt (GCA) fra EULAR 2020...

Les mer
Blærekreft | Brystkreft | Idiopatisk lungefibrose

Digital ESMO (science weekend)

Roche er tilstede og sponser plattformen “BrainDate” for å bidra til en digital faglig diskusjon på tvers av landegrenser...

Les mer
polivy
Hematologi

POLIVY - nå tilgjengelig i Norge

POLIVY, i kombinasjon med bendamustin og rituksimab, er indisert for behandling av voksne pasienter med residivert/-refraktært diffust storcellet B-celle lymfom...

Les mer
Alecensa
Lungekreft

ASCO 2020

6 av 10 lungekreft pasienter på Alecensa behandling lever etter 5 år...

Les mer

Covid-19 informasjon til helsepersonell

Tusen takk for den store og viktige innsatsen dere legger ned i det som er en utfordrende situasjon for helsetjenesten. Se informasjon om forsyning av legemidler og hvordan kontakte Roche...

Les mer
GCA LIVE 2020
Revmatologi

Webinar: GCA LIVE 2020

Live webinar om pasientbehandling av GCA med professor John Stone og professor Justin Mason...

Les mer

1-25 av 31 resultater

Kommende webinarer

Se opptak av tidligere webinarer


▼Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Dette gjøres via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/meldeskjema.