Nyheter

1-25 av 29 resultater

Blærekreft | Immunterapi | Lungekreft

Film med Dr.med. Hans Kristian Vollan

Roche sitt utviklingsprogram innenfor immunterapi mot kreft. Video om hvordan øke effekten ved å forstå og aktivere kroppens eget immunforsvar

Les mer

1-25 av 29 resultater


▼Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Dette gjøres via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/meldeskjema.