Aktuelt

1-8 av 8 resultater

RoActemra - Nytt om oppbevaring

Det er sikkert mange av pasientene dine som skal ut og reise i sommer. Nå kan RoACTEMRA ferdigfylt sprøyte og penn oppbevares i opptil 2 uker ved høyst 30°C etter uttak fra kjøleskap.

Les mer

Polivy▼ (polatuzumab vedotin) er godkjent som førstelinjebehandling av DLBCL

EU-godkjenningen baserer seg på resultater fra fase III-studien POLARIX. Studien viser at Polivy i kombinasjon med R-CHP (rituximab, cyklofosfamid, doxorubicin og prednisolon) gir en forbedret progresjonsfri overlevelse hos pasienter med tidligere ubehandlet diffust storcellet B-celle lymfom (DLBCL), sammenlignet med behandling med R-CHOP (rituximab, cyklofosfamid, doxorubicin, vinkristin og prednisolon). (2)

Les mer

1-8 av 8 resultater


▼Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Dette gjøres via meldeskjema som finnes på nettsiden til Direktoratet for medisinske produkter (DNP)