Nyheter

1-19 av 19 resultater

Lungekreft

Beslutningsforum sier nei

Beslutningsforum sier nei til første godkjente kombinasjonsbehandling med immunterapi til EGFR/ALK-positive lungekreftpasienter...

Les mer

1-19 av 19 resultater


▼Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Dette gjøres via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/meldeskjema.