Nyheter

26-35 av 35 resultater

GCA LIVE 2020
Revmatologi

Webinar: GCA LIVE 2020

Live webinar om pasientbehandling av GCA med professor John Stone og professor Justin Mason...

Les mer

26-35 av 35 resultater

Kommende webinarer

Se opptak av tidligere webinarer


▼Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Dette gjøres via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/meldeskjema.