Nyheter

26-36 av 36 resultater

Alecensa
Lungekreft

ASCO 2020

6 av 10 lungekreft pasienter på Alecensa behandling lever etter 5 år...

Les mer
GCA LIVE 2020
Revmatologi

Webinar: GCA LIVE 2020

Live webinar om pasientbehandling av GCA med professor John Stone og professor Justin Mason...

Les mer

26-36 av 36 resultater

Kommende webinarer

Se opptak av tidligere webinarer


▼Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Dette gjøres via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/meldeskjema.