Lungekreft

Vår visjon er å bringe mennesker med lungekreft nærmere kurasjon gjennom innovativ og persontilpasset behandling. Vi fokuserer på pasientenes behov og bygger vår filosofi på det vi kaller pasientreisen - pasientens møte med helsesystemet, fra a til å.
Les mer

Hematologi

Vår banebrytende forskning har i over 20 år forvandlet behandlingslandskapet og etablert nye standarder for behandling hos pasienter med hematologiske sykdommer.
Les mer

Oftalmologi

Kan brukes innenfor indikasjon til behandling av neovaskulær (våt) aldersrelatert makuladegenerasjon (nAMD) og diabetisk makulaødem (DME)
Les mer

Brystkreft

Brystkreft er den vanligste kreftformen blant kvinner og utgjør 22 % av krefttilfellene. 1 I Norge var det 4224 nye brystkrefttilfeller i 20222
Les mer