Meld deg inn i RocheHelse - få tilgang til vår fagportal

*
*
*
*
*
  Jeg ønsker å motta oppdatert informasjon innen hematologi
0%

Etter innmelding vil vi sende deg en e-post hvor du bekrefter innmeldingen og setter passord

 

▼Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning til RELIS via skjema.

 

Referanse: Polivy SPC, sist oppdatert 09.12.20

 

M-NO-00000314