Nyheter & Artikler

1-22 av 22 resultater

Hudkreft

Oppsumering fra møtet i Oslo

Hensikten med møtet var å opplyse om erfaringer ved bruk av Erivedge (vismodegib)▼ og hvilke pasienter som kan ha nytte av behandlingen...

Les mer
Revmatologi

Artikkel nr 3 i serien om MTX-adherence

For å bedre etterlevelsen av metotreksat (MTX)-behandling blant norske RA-pasienter ønsker avdelingsoverlege Erik Rødevand ved St. Olavs Hospital i Trondheim å sette større fokus på dagens praksis...

Les mer
Revmatologi

Artikkelserie om MTX-adherence

I første del av denne artikkelserien om MTX-adherence presenterer vi en kohort studie der nær halvparten av danske RA-pasienter avslutter MTX-behandlingen. Avdelingsoverlege Glenn Haugeberg fra Martina Hansen Hospital og Professor Till Uhlig fra Diakonhjemmet Sykehus intervjues om studien og situasjonen i Norge.

Les mer

1-22 av 22 resultater


▼Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Dette gjøres via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/meldeskjema.

 

NO/NONP/1611/0007