Nyheter & Artikler

1-25 av 32 resultater

Revmatologi

God pasientdialog sikrer god etterlevelse av behandling

– Vi opplever gjerne oss selv som pasientorienterte, men vi når ikke frem til pasientene med våre komplekse budskap, sier professor Pål Gulbrandsen. Ved å lytte mer kan leger og sykepleiere lettere forstå og møte pasientens forventninger og behov. Alle kan lære å bli bedre på pasientkommunikasjon.

Les mer
Revmatologi

Pasientdialog del 2

For å nå frem til pasienten med budskapet, anbefaler professor Pål Gulbrandsen at leger og sykepleiere følger den internasjonale modellen for pasientdialog...

Les mer

1-25 av 32 resultater


▼Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Dette gjøres via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/meldeskjema.

 

NO/NONP/1611/0007