Nyheter & Artikler

1-25 av 35 resultater

Revmatologi

God pasientdialog sikrer god etterlevelse av behandling

– Vi opplever gjerne oss selv som pasientorienterte, men vi når ikke frem til pasientene med våre komplekse budskap, sier professor Pål Gulbrandsen. Ved å lytte mer kan leger og sykepleiere lettere forstå og møte pasientens forventninger og behov. Alle kan lære å bli bedre på pasientkommunikasjon.

Les mer
Revmatologi

Pasientdialog del 2

For å nå frem til pasienten med budskapet, anbefaler professor Pål Gulbrandsen at leger og sykepleiere følger den internasjonale modellen for pasientdialog...

Les mer
Brystkreft

«Dreambox» – the Power of Hope

Roche Norge har i samarbeid med kunstneren Annette Martens laget en multimediautstilling som setter fokus på pasientopplevelser relatert til medikamentell kreftbehandling...

Les mer
Idiopatisk lungefibrose

IPF world week 2016

Uke 38 er «IPF world week». Målet med «IPF world week» er å opprette et internasjonalt nettverk av mennesker som arbeider for å støtte pasienter med idiopatisk lungefibrose...

Les mer

1-25 av 35 resultater


▼Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Dette gjøres via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/meldeskjema.