Nyheter

1-25 av 33 resultater

Revmatologi

Artikkel nr 3 i serien om MTX-adherence

For å bedre etterlevelsen av metotreksat (MTX)-behandling blant norske RA-pasienter ønsker avdelingsoverlege Erik Rødevand ved St. Olavs Hospital i Trondheim å sette større fokus på dagens praksis...

Les mer
Revmatologi

Pasientdialog - Artikkelserie

Artikkelserie om pasientdialogen mellom helsepersonell og RA-pasient, og hvordan dette kan bidra til å bedre pasientetterlevelse.

Les mer

1-25 av 33 resultater


▼Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Dette gjøres via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/meldeskjema.