Phesgo®▼ (Pertuzumab-trastuzumab)

 

Link til Felleskatalogtekst og SPC

 

▼Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning til RELIS via skjema.

M-NO-00000359